Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

 

Türkiye’de ve uluslararası platformda başarılı, kalitesiyle tanınan, özgün çözümler üreten uygulayan Bilgi Teknolojileri alanında yenilikçi öncü, aranılır bir şirket olmaktır.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak;

-Kaliteli

-Katma değeri yüksek

-Sürdürülebilir

-Yenilikçi çözümler üreterek müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve memnuniyetini üst düzeyde tutmaktır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

CSA DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak; Global takım çalışması yapabilecek yeteneklere ve yetkinliklere sahip olabilmek amacıyla, sürekli gelişme ve gelişirken iş ortaklarımızı da geliştirmeye katkı sağlamak, işimize,çevremize ve evrensel değerlere duyarlı olmak temel ilkelerimizdir.

 

Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenilirliğimizi en üst düzeyde tutmak, müşterilerimize katma değeri yüksek kalitede hizmetler sunmak, onlara değer katmak çalışanlarımızla ortak amacımızdır.Bu amaca ulaşmak için ürettiğimiz hizmet kalitemizi, bilgi güvenliğini, performans ve güvenilirlik ilkeleri rehberliğinde sürekli iyileştirmek, kayıpları engellemek, bunları destekleyecek yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek ön şartlarımızdır.

 

Hedefimize ulaşmak için belirlediğimiz ortak prensiplerimiz:

 

  • Sürdürülebilirlik:Attığımız her adımın uzun dönem yarar sağlamasını gözetmek
  • Katılımcı Çalışma Ortamı: Hedefler, kararlar ve aktivitelerin takım çalışması ile belirlenmesini sağlamak,
  • Açık İletişim: Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla güvene dayalı, uzun süreli geri bildirimli olumlu ilişkilerkurmak
  • Farkındalık: Çalışanlarımızı sürekli eğiterek şirketimizdekikalite ve bilgi güvenliğini koruma bilincini, bilgisini ve becerisini sağlamak
  • Sıfır Kayıp: her işi, her çeşit kaybı engellemek perspektifiyle yapmak
  • Bilgi:Bilgiye değer vermek ve korumak
  • Bilgi Güvenliği: Bilgi Varlıklarımızıngizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini koruyanyapılar kurmak
  • Kaliteli Hizmet:Kaliteli hizmet üretmeyi ve memnun müşteri ilkesini ön plana koyarak, bu durumu tüm iş süreçlerimize yansıtmak ve sürekli geliştirmek,
  • Risk Yönetimi:Sürekliliğin ve güvenilirliğin sağlanması için şirketimizin ve tüm paydaşlarımızın bizdenkaynaklı karşılaşabileceği riskleri belirlemek ve bu riskleri en aza indirmek için gereken şartları ve kaynakları sağlamak
  • Yasal Uyum:Faaliyetlerimizle ilgili yasal veya sözleşme gerekliliklerden doğan Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemiyükümlülüklerini yerine getirmek

 

Ortak Prensiplerimizdir.

 

Yukarıda belirttiklerimizi, CSA DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.’ninen önemli değerleri olarak, paydaşlarımıza duyduğumuz saygının ve varlığımızı sürdürmenin temeli ve çalışanlarımızın taahhüdü olarak kabul ediyoruz

 

Genel Müdür

Gökhan Samuk

05/12/2020

DEĞERLERİMİZ

Sürdürülebilirlik

Ülkemize değer vermek, içinde yaşadığımız topluma yararlı olabilmek için çaba sarf etmek

İletişim

Müşterilerimize, güvene ve iyi ilişkilere dayalı iş ortaklıkları kurmak

çalışma ortamı

İyi ve yetenekli insanlarla çalışmak, onların gelişimini desteklemek ve kazancımızı onlarla beraber paylaşmak

teknoloji

Teknolojideki rasyonel yaklaşımlarımız ile yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek

başarı

Başarılı olabilmek için sürekli gelişime ve firma içi yenilenmeye inanmak

kucaklamak

Her türlü ayrımcılığa karşı, herkesi kucaklayan ve dahil eden bir anlayışla hareket
etmek

iyilik

İyiliğin ve dürüstlüğün gücüne inanmak

parça

Müşterilerimizi şirketimizin bir parçası olarak görüp  ihtiyaçları doğrultusunda
hareket etmek